قراردادهای نفتی جدید بازگشت به دوران قبل از ملی شدن نفت است/ دولت مدعی است چون پول‌نداریم آزادگان را به توتال واگذار می‌کنیم/ خودتحریمی ها مربوط به FATF نیست، مربوط به برجام است

قراردادهای نفتی جدید بازگشت به دوران قبل از ملی شدن نفت است/ دولت مدعی است چون پول‌نداریم آزادگان را به توتال واگذار می‌کنیم/ خودتحریمی ها مربوط به FATF نیست، مربوط به برجام استعضو هیات...
ادامه مطلب
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس