شادی اصلی در المپیک است/ نوروزی: خوشحالم که دل مردم را شاد کردم

شادی اصلی در المپیک است/ نوروزی: خوشحالم که دل مردم را شاد کردم
دارنده مدال طلای جهان و المپیک گفت: از خوشحال شدن دل مردم من هم شاد هستم.

شادی اصلی در المپیک است/ نوروزی: خوشحالم که دل مردم را شاد کردم

دارنده مدال طلای جهان و المپیک گفت: از خوشحال شدن دل مردم من هم شاد هستم.
شادی اصلی در المپیک است/ نوروزی: خوشحالم که دل مردم را شاد کردم

اندروید

اندروید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس