خطر پیروزی ترامپ برای اقتصاد جهان

اکونومیست تحلیل کرد: پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، مشارکت راهبردی آمریکا با یازده کشور آمریکایی و آسیایی را به خطر …

موسیقی روز

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس