در مصاحبه با خبرنگاران در کمپ لاس روزاس/ دلیل عدم دعوت کاستا از دیدگاه دل بوسکه

امروز فهرست تیم ملی اسپانیا برای دو بازی دوستانه هفته آینده اعلام شد که نام دیگو کاستا در ان دیده نمی شد.

بازی آزاد

خرید غذا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس