داعش شادی در نوروز را ممنوع اعلام کرد

داعش شادی در نوروز را ممنوع اعلام کرد

جبار المعموری، از فرماندهان بسیج مردمی عراق گفت: داعش جشن گرفتن عید نوروز را در مناطق تحت کنترل خود ممنوع اعلام کرده است. المعموری به تلویزیون سومریه نیوز تأکید کرد: داعش هرگونه مراسم و جشن های باستانی در مناطق و شهرهای تحت کنترل خود را حرام و ممنوع اعلام کرده و تعداد بسیاری از عناصر خود را برای کنترل مردم در مناطق مختلف مستقر کرده است. به گفته المعموری، افراد در صورت نقض این دستورات داعش، 20 ضربه شلاق خواهند خورد.

داعش شادی در نوروز را ممنوع اعلام کرد

جبار المعموری، از فرماندهان بسیج مردمی عراق گفت: داعش جشن گرفتن عید نوروز را در مناطق تحت کنترل خود ممنوع اعلام کرده است. المعموری به تلویزیون سومریه نیوز تأکید کرد: داعش هرگونه مراسم و جشن های باستانی در مناطق و شهرهای تحت کنترل خود را حرام و ممنوع اعلام کرده و تعداد بسیاری از عناصر خود را برای کنترل مردم در مناطق مختلف مستقر کرده است. به گفته المعموری، افراد در صورت نقض این دستورات داعش، 20 ضربه شلاق خواهند خورد.

داعش شادی در نوروز را ممنوع اعلام کرد

وبلاگ اطلاعات

استخدام ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس