فریادرس: سردار همدانی در برابر فتنه سبز و تکفیری‌ها ایستاد/ سردار، عامل خیزش حلقه‌ متصل مقاومت در منطقه

فریادرس: سردار همدانی در برابر فتنه سبز و تکفیری‌ها ایستاد/ سردار، عامل خیزش حلقه‌ متصل مقاومت در منطقهمسؤول بسیج دانشجویی استان همدان با...
ادامه مطلب
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس