۴۱ نوع تالاب جهانی در ایران شناسایی شده است

همشهری آنلاین:
مدیر ارتباطات دبیرخانه کنواسیون رامسر گفت: ۴۱ نوع تالاب از ۴۲ نوع تالاب جهان در ایران شناسایی شده است.

خبر دانشجویی

دانلود نرم افزار

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس