گزارش تصویری اولین تمرین ملوانان

گزارش تصویری اولین تمرین ملوانان
بعد از چند روز تعطیلی، اولین تمرین تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در سال 95 صبح روز سه شنبه برگزار گردید.

گزارش تصویری اولین تمرین ملوانان

بعد از چند روز تعطیلی، اولین تمرین تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در سال 95 صبح روز سه شنبه برگزار گردید.
گزارش تصویری اولین تمرین ملوانان

world press news

مدلینگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس