ترکیب احتمالی فولاد برابر پرسپولیس ::

دراگان اسکوچیچ که خاطرات شیرینی از حضور در استادیوم آزادی دارد در این بازی ماتیاس چاگو را به عنوان یکی از مهره های تاثیرگذارش در اختیار نخواهد داشت.

بازار بورس

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس