امیری: هدفمان کسب شش امتیاز است

امیری: هدفمان کسب شش امتیاز است
بازیکن تیم ملی فوتبال ایران گفت: هدف بازیکنان تیم ملی کسب پیروزی برابر هند و عمان و کسب شش امتیاز است.

امیری: هدفمان کسب شش امتیاز است

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران گفت: هدف بازیکنان تیم ملی کسب پیروزی برابر هند و عمان و کسب شش امتیاز است.
امیری: هدفمان کسب شش امتیاز است

اخبار دنیای تکنولوژی

مدلینگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس