آگهی استخدامی رستوران گردان میلاد 2016-01-08

استخدام رستوران گردان برج میلاد

  به تعدادی همکار با مشخصات ذیل جهت اشتغال در رستوران گردان برج میلاد تهران نیازمندیم:  مهماندار و کمک مهماندار با تحصیلات مرتبط یا سابقه کار درهتلها و رستورانهای لوکس میزبان خانم پیانیست  تلفن: ۹ و ۸۸۶۲۰۳۵۸ تماس ۹ صبح الی ۱۸  
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس