برانکو 9 امتیاز بیشتر از دایی و درخشان ::

پرسپولیس برابر فولاد برد و 34 امتیازی شد تا نسبت به هفته بیستم سال آینده 9 امتیاز بیشتر داشته باشد.

سیستم اطلاع رسانی

اندروید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس