زمان آغاز پروازهای مستقیم لندن – تهران

مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، خبرداد: پروازهای لندن- تهران از نیمه دوم اسفند از سر گرفته می شود.

روزنامه قانون

لردگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس