آگهی استخدامی کارگر و رستوران 2016-01-08

استخدام کارگر خدماتی و سالنکار جهت رستوران

  به نیروی خانم و آقا سالنکار و کارگر ساده جهت نظافت و خدمات تمام یا نیمه وقت جهت رستوران حوالی پارک وی تهران نیازمندیم. تلفن: ۲۲۶۶۵۱۰۰

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس