شکایت پرسپولیس از منتشرکنندگان شایعه دوپینگ ::

باشگاه پرسپولیس خبر از شکایت از انتشار دهندگان شایعه دوپینگ این بازیکنان این تیم داد.

world press news

مدرسه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس