سپرده‌ گذاری در بانک‌ باز هم جذاب است؟

سپرده‌ گذاری در بانک‌ باز هم جذاب است؟
در سالی که گذشت سرمایه گذاران در بانک ها بیشترین بازدهی را کسب کردند اما با توجه به اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود آیا بازهم سرمایه گذاری در بانک جذاب خواهند ماند؟

سپرده‌ گذاری در بانک‌ باز هم جذاب است؟

در سالی که گذشت سرمایه گذاران در بانک ها بیشترین بازدهی را کسب کردند اما با توجه به اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود آیا بازهم سرمایه گذاری در بانک جذاب خواهند ماند؟
سپرده‌ گذاری در بانک‌ باز هم جذاب است؟

دانلود سریال

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس