ماجرای تازه برای صرافی‌ها

گرچه حدود شش ماه از اتمام مهلت صرافی‌ها برای انطباق با دستورالعمل جدید گذشته و بانک مرکزی هم این مهلت را تمدید نکرد؛ اما به نظر می رسد ماجرای پرحاشیه این دستورالعمل هنوز به پایان نرسیده و همچنان تحرکاتی برای بازنگری آن وجود دارد.

دانلود فیلم جدید

فستیوال فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس